TEXT ADS
Text Ads cung cấp thông tin ngắn gọn, cụ thể giúp khách hàng nhận biết ngay về sản phẩm và dịch vụ khi nhìn thấy quảng cáo. Đây là hình thức quảng cáo đơn giản, hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng lưu lượng truy cập website và bán hàng.

Cấu trúc quảng cáo:

  • Tiêu đề: Tối đa 40 ký tự
  • Mô tả: Tối đa 90 ký tự
  • Ảnh: JPG 90 x 90, có kích thước file tối đa là 20kB