RICH MEDIA ADS

Những hình thức Rich Media:

  • Banner kết hợp hình ảnh và âm thanh, có các phím chức năng như bật, tắt, xem lại…
  • Banner mở rộng so với banner chuẩn thông thường mỗi khi phím mũi tên của con chuột di vào banner.

Cách thức xuất hiện của Rich Media:

Quảng cáo richmedia sẽ chạy với hình thức balloon ad. Quảng cáo sẽ xuất hiện ở góc phải chân màn hình – một vị trí bắt mắt, đặc biệt, thu hút được sự chú ý của người dùng, thích hợp với những nhãn hàng lớn. Hình thức này sẽ tính phí theo CPM (phí trả cho 1000 lượt hiển thị) và chỉ tính phí khi quảng cáo hiển thị đầy đủ kích thước.