BANNER ADS
Banner Ads là hình thức quảng cáo hiệu quả thu hút sự quan tâm của khách hàng với sản phẩm, dịch vụ giúp nhà quảng cáo xây dựng và tăng độ phủ thương hiệu.

Hệ thống tương thích các hình thức banner sau:

  • Quảng cáo động: Có thể sử dụng định dạng file .GIF và Flash
  • Quảng cáo hình ảnh tĩnh (không động): Có thể sử dụng định dạng file .JPG và .PNG
  • Quảng cáo được tùy biến phù hợp với từng website trên hệ thống.